ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ:

Κοραή 65 - Μοσχάτο, 18345

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ:

210 94 25 120

Αυτόνομα Συστήματα με Φωτοβολταικά, Ανεμογεννήτρια, Μπαταρίες και Ηλεκτρογεννήτρια Eng

/ Αυτόνομα Συστήματα με Φωτοβολταικά, Ανεμογεννήτρια, Μπαταρίες και Ηλεκτρογεννήτρια Eng

Αυτόνομα Συστήματα με Φωτοβολταικά, Ανεμογεννήτρια, Μπαταρίες και Ηλεκτρογεννήτρια Eng

Τα Αυτόνομα Συστήματα με Φωτοβολταικά & Ανεμογεννήτρια είναι συστήματα αντίστοιχα των Αυτόνομων Φωτοβολταικών Συστημάτων με την παράλληλη προσθήκη της ανεμογεννήτριας.

 

Οι λόγοι που τα συστήματα αυτά καθίστανται εξαιρετικά είναι :

 1. Αυξάνουν, με την προσθήκη της ανεμογεννήτριας, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις ανέξοδες και οικολογικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 2. Επιτυγχάνουν ισορροπημένη λειτουργία του συστήματος λόγω της ετεροχρονισμένης, σε σημαντικό βαθμό, λειτουργίας των φωτοβολταικών στοιχείων και των ανεμογεννητριών. Οι ανεμογεννήτριες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας τις νυχτερινές ώρες και τις χειμερινές περιόδους κατά τις οποίες η διαθεσιμότητα της φωτοβολταικής ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλή ή ανύπαρκτη.
 3. Απαιτούν μικρότερη κατανάλωση καυσίμων και επισκέψεων συντήρησης των γεννητριών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τη διάρκεια ζωής τους και την αξιοπιστία τους.
 4. Ανακουφίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία των μπαταριών και αυξάνουν πάρα πολύ τη διάρκεια ζωής τους, αφού :
 • Μειώνουν σημαντικά το πλήθος των μεγάλων εκφορτίσεων στις οποίες υποβάλλονται οι μπαταρίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις ώρες υψηλής νέφωσης, και
 • Μειώνουν συνολικά το πλήθος και το εύρος εκφόρτισης των μπαταριών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Διατίθενται πολλοί τύποι ανεμογεννητριών οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες :

 • Στις Ανεμογεννήτριες Οριζόντιου Άξονα, και
 • Στις Ανεμογεννήτριες Καθέτου Άξονα.

Οι Ανεμογεννήτριες Οριζόντιου Άξονα έχουν τον καλύτερο βαθμό απόδοσης και ως εκ τούτου επιτυγχάνουν υψηλές ενεργειακές αποδόσεις σε σχέση με του καθέτου άξονα.

Η εγκατάστασή τους όμως πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι εξαιρετικά ευάλωτες στις ριπές του ανέμου όταν ειδικά αυτές είναι μικρής ισχύος και δεν διαθέτουν τους αναγκαίους μηχανισμούς προστασίας.

 

Οι Ανεμογεννήτριες Καθέτου Άξονα εμφανίζονται σε δύο κύριους τύπους, τους Savonius και Darrieus. Η διαφορά αυτών των δυο εκτός από τον σχεδιασμό τους είναι ότι η Savonius ξεκινάει πιο εύκολα και δεν είναι τόσο αποδοτική ενώ η Darrieus δεν ξεκινάει τόσο εύκολα αλλά είναι πολύ αποδοτική.

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των Ανεμογεννητριών Καθέτου Άξονα είναι ότι :

 • Εκμεταλλεύονται τον άνεμο από όλες τις διευθύνσεις ακόμα και όταν η ροή του δεν είναι ομαλή.
 • Κινδυνεύουν σαφώς λιγότερο από τις ριπές του αέρα.
 • Παράγουν λιγότερο θόρυβο.
 • Η κατασκευή τους είναι απλούστερη και ως εκ τούτου είναι μικρότερου κόστους.
 • Μπορούν να τοποθετηθούν ευκολότερα, λόγω του μεγέθους τους, σε αστικές περιοχές και αυτοκινητοδρόμους.

 

Επισκεφτείτε την σελίδα με τα συστήματα και τα προϊόντα μας.

Μη διστάσετε να Επικοινωνήστε μαζί μας