Ιστορική Αναδρομή

Posted by sesdomisi 11/02/2016 0 Comment(s)

Η SUN ENERGY SOLUTION A.E. ιδρύθηκε στα τέλη του 2010 από τον Χρόνη Αντώνιο Μηχανολόγο Μηχανικό Ε.Μ.Π. και Κούκο Δημήτριο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με κύριο σκοπό την κατασκευή Φωτοβολταικών Εγκαταστάσεων και την γενικότερη υποστήριξη των κατασκευών σε θέματα που άπτονται στον βέλτιστο σχεδιασμό και την κατασκευή των ενεργειακών συστημάτων.

Η SUN ENERGY SOLUTION A.E. αποτελεί συνέχεια της προϋπάρχουσας εταιρείας Ι.Κ.Παπαμιχαήλ – Α.Ν.Χρόνης Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο Sun Energy Solution, η οποία συστήθηκε το 2008 με στόχο να συγκεραστεί η τεχνογνωσία των δύο εταίρων και να αναπτυχθεί το πελατολόγιο σε περισσότερα και μεγαλύτερου μεγέθους έργα. Ταυτόχρονα η συνένωση αποσκοπούσε στην αρτιότερη εκτέλεση των υπηρεσιών που παρείχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι δύο εταίροι μέσω των προσωπικών τους επιχειρήσεων, όπως την σύνταξη μελετών, την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, την κατασκευή τεχνικών έργων κ.α.
 

Τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, 2008-2009, η Sun Energy Solution δραστηριοποιήθηκε κατά κύριο λόγο στον καθαρά κατασκευαστικό – τεχνικό κλάδο με εργασίες όπως την κατασκευή κατοικιών, τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και εμπορικών καταστημάτων, σε προσθήκες και επιδιορθώσεις κτιρίων, στην επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, κ.α.

Την ίδια περίοδο οι μέτοχοι της εταιρείας διακρίνοντας την Παγκόσμια ανάγκη και απαίτηση για την ανάπτυξη μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που εκμεταλλεύονται ήπιες μορφές ενέργειας καθώς και την επαναλαμβανόμενη λήψη πολιτικών αποφάσεων που ενίσχυαν την επιχειρηματικότητα προς αυτή την κατεύθυνση, άρχισαν να θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής δομής που αφορά τη μελέτη, την τεχνική και διοικητική υποστήριξη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών μονάδων.

Το 2010 η SUN ENERGY SOLUTION A.E. με την προηγούμενη και τη σημερινή της νομική μορφή και εκμεταλλευόμενη:
α) τη ραγδαία άνθηση των επενδύσεων σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ήπιες  μορφές ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην κατασκευή Φ/Β εγκαταστάσεων και
β) την σημαντικότατη και πολυετή τεχνογνωσία των στελεχών της στην κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων, 
επικεντρώθηκε στην κατασκευή Φ/Β σταθμών και κατόρθωσε να πολλαπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της, έχοντας ήδη θέσει σε λειτουργία σαράντα τέσσερεις (44)  φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος 5 έως 150 ΚW σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Σήμερα η SUN ENERGY SOLUTION A.E. εκμεταλλευόμενη την πολυετή γνώση και εμπειρία των στελεχών της σε πολλά, ποικιλόμορφα και σύνθετα τεχνικά έργα σας προσφέρει όλο το φάσμα των εργασιών που αφορούν, την μελέτη, την κατασκευή, την αδειοδότηση, την λειτουργία και την συντήρησή τους.
 

Επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας είναι ο βέλτιστος ενεργειακός σχεδιασμός των τεχνικών έργων (οικίες, καταστήματα, χώροι γραφείων, ξενοδοχεία, κ.α.) ώστε να σας προτείνουμε την πλέον αξιόπιστη και οικονομική λύση, στην αγορά, στην λειτουργία και την συντήρηση.

Επίσης η SUN ENERGY SOLUTION A.E. δραστηριοποιείται και στον τομέα της πώλησης προϊόντων τεχνολογίας και εξοικονόμησης ενέργειας, προσφέροντας στους πελάτες της λύσεις αξιόπιστες και οικονομικές στον τομέα του φωτισμού, της θέρμανσης, του κλιματισμού, του ζεστού νερού χρήσης και των αυτόνομων συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

Επιπρόσθετα σας προσφέρουμε και πλήθος καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας σε τομείς όπως ο φωτισμός, η θέρμανση, το νερό χρήσης, η παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, το μαγείρεμα, η εκπαίδευση, κ.α., με τα οποία αυτονομείστε και καλύπτεται με ελάχιστα ή και χωρίς έξοδα απλές καθημερινές σας ανάγκες. 

Εν κατακλείδι η  SUN ENERGY SOLUTION A.E. καλύπτει οικονομικά και υπεύθυνα όλα τα καθημερινά προβλήματα του απλού ιδιώτη και της επιχείρησης παρέχοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών μηχανικού, την πώληση προϊόντων τεχνολογίας και εγκαταστάσεων και την δυνατότητα εκτέλεσης κάθε μορφής και μεγέθους τεχνικού έργου.