Βασικό Πακέτο Συντήρησης

Posted by sesdomisi 07/02/2016 0 Comment(s) Υπηρεσίες,ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ 100KWΗ SUN ENERGY SOLUTION προσφέρει:

Πλήρη ετήσια τεχνική κάλυψη και την έκδοση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών
που ζητούν η ΔΕΗ και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες

για όλους τους σταθερούς φωτοβολταικούς σταθμούς ισχύος 100KW στην

προνομιακή τιμή των 350 ευρώ

 

Τα Συμβόλαια Συντήρησης του πακέτου αυτού περιλαμβάνουν:


 

1. Ελέγχους, δοκιμές και μετρήσεις του Φ/Β Σταθμού σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 384 και την έκδοση της Υ.Δ.Ε.(Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η.), του Πρωτοκόλλου Ελέγχου & των Εκθέσεων Παράδοσης.

2. Ελέγχους, δοκιμές και μετρήσεις του Φ/Β Σταθμού σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 62446, IEC/EN 60364-4-41 & 42 & 43 & 44, IEC/HD 60364-5-51 & 52, EN 62305-1 & 2 & 3 & 4, EN 60269-1 & 6, EN 61724 και έκδοση Φύλλου Ελέγχου-Συντήρησης Φ/Β Σταθμού που συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ελέγχου, Έκθεση Ελέγχου και Έκθεση Δοκιμών Φ/Β Στοιχειοσειρών.

3. Λήψη Θερμογραφιών για το σύνολο της εγκατάστασης και σύνταξη Εκθέσεως Θερμογραφικών Δεδομένων.

4. Ελέγχους και συντήρηση των Φ/Β Πλαισίων, όπου περιλαμβάνεται η μέτρηση Αντίστασης Μόνωσης, Voc/Isc, καμπύλη I/V και οι βαθμοί απόδοσης των Φ/Β πλαισίων.

5. Ελέγχους και συντήρηση των Inverters.
Υπολογισμός του Βαθμού Απόδοσης.

6. Γενικό Έλεγχο Φωτοβολταικού σταθμού και συντήρηση panels, inverters, πινάκων, φρεατίων, συστημάτων επικοινωνίας κλπ.

7. Έκδοση όλων των εγγράφων πιστοποιητικών και φύλλων δοκιμών που απαιτούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8. Προτάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και της αξιόπιστης λειτουργίας του Φ/Β Σταθμού.

 

 

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Αστοχία Διόδου φωτοβολταικού πλαισίου. Μεταβολή διαγράμματος I/V.
Απεικόνιση του φαινομένου Hot Spot σε φωτοβολταικό πλαίσιο. Μεταβολή διαγράμματος I/V.

Ορατά σημάδια διάβρωσης στις ταινίες επικάλυψης και μόνωσης των επαφών των κυψελών λόγω υπερθέρμανσης των Φ/Β Πλαισίων.

Ορατή Βλάβη Φωτοβολταικού Πλαισίου στην επίστρωση του EVA με ταυτόχρονη μείωση της απόδοσης του Φ/Β Πλαισίου.

Φίλτρο συστήματος αερισμού Φωτοβολταικού Μετατροπέα (Inverter) πριν και μετά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού.
Φωλιές εντόμων πάνω σε εξαρτήματα μετατροπέων και σε καλωδιώσεις.

Καταστροφή της μόνωσης των καλωδιώσεων των φωτοβολταικών πλαισίων από τρωκτικά.

Φωλιές εντόμων και πουλιών εντός αισθητηρίων.

Βλάβες στην μόνωση των καλωδιώσεων εντός πινάκων.

Φθορές σε σπειρώματα συγκρατητών σε βάσεις Φωτοβολταικών πλαισίων.


Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης των φωτοβολταικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται από έμπειρους και άριστα καταρτισμένους Μηχανικούς και Τεχνικό Προσωπικό της Εταιρείας μας με τη βοήθεια όλων των απαιτούμενων οργάνων, τα σπουδαιότερα εκ των οποίων είναι :

1. Πολυόργανο ελέγχου φωτοβολταικών εγκαταστάσεων METREL MI3108 EurotestPV
2. Θερμοκάμερα FLIR i7
3. Όργανο ελέγχου προστασιών από υπερένταση, βραχυκύκλωμα και διαρροή ρεύματος METREL MI3122 ZLine-Loop/RCD
4. Insulation Tester DI-6200
5. Earth Resistance Tester MS 5209
6. 3 Phase Digital Power Clamp Meter MASTECH MS2205
7. Digital Multimeter MASTECH MY-67
8. Clamp Tester LUTRON DM-6046
9. Thermal Leak Detector TLD100-XJΗ προσφορά αυτή προβλέπει μία (1) προγραμματισμένη επίσκεψη ετησίως.
Τα παραπάνω ποσά ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% ή 17%.
Η προσφορά ισχύει για Φ/Β εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός Αττικής.
Για πιο απομακρυσμένες περιοχές υπάρχει επιπλέον επιβάρρυνση για έξοδα μετάβασης που εξετάζεται κατά περίπτωση κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη. Μπορεί ωστόσο να επιτευχθεί σημαντική μείωση έως και εκμηδένιση του κόστους μετακίνησης αν οι προγραμματισμένες επισκέψεις πραγματοποιηθούν σε συνδυασμό με τον έλεγχο και άλλων εγκαταστάσεων


Για περισσότερες πληροφορίες, και για να φτιάξουμε ένα πακέτο συντήρησης στα δικά σας μέτρα και τις δικές σας ανάγκες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσουμε σύντομα.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που μπαίνετε από κινητό και δε φαίνεται
σωστά η σελίδα δοκιμάστε να μπείτε από την Αγγλική έκδοση του site.